• I stedet for hage foran husene i Søra Bråde, er det lagt opp til parkeringsplass. Dette er ikke måten å gjøre det på videre, mener leder av byplanavdelingen. Lars Idar Waage

Slik vil kommunen unngå betongjungel

Stavanger kommune vil ha bilene under bakken. Det er ikke alltid utbyggerne enige i.