• Sykehjemskjøkken og storkjøkken som lager mat til sykehjem og institusjoner er blant stedene som ikke har gode nok rutiner for å forhindre listeria. Jonas Haarr Friestad

Storkjøkken fikk listeria-varsel

Flere sykehjem og storkjøkken som leverer mat til ulike institusjoner har for dårlige rutiner for å forhindre listeria i maten.