• Denne blodbøka som står mellom to eigedommar i Christian IVs gate og Holbergs gate på Eiganes, kosta den eine naboen 450.000 kroner. Jarle Aasland

- Nabokranglar kan vera surare enn skilsmisse

Ein nabokrangel om eit tre som skugga for sola enda med 450.000 kroner i saksomkostnader i 2013. Slike kranglar opplev advokatane oftare i dag.