• Anton har klart å holde seg rusfri siden han fullførte langtidsbehandlingen ved Veksthuset Rogaland. – M100 har betydd alt for meg, sier han. Carina Johansen

Veien tilbake til virkeligheten

M100 er et botilbud for personer over 18 år som har gjennomført langtidsbehandling i spesialisthelsetjenesten og har behov for oppfølging. – Det betyr alt for meg, sier "Anton".