- Oppdrett skaper milliardverdier

Oppdrettsnæringen i Rogaland omsetter for cirka 9 milliarder kroner og sysselsetter cirka 600 personer, anslår Eivind Helland, daglig leder i havbrukets interesseorganisasjon Blue Planet.