1700 arbeidsplasser til Tasta

Ut med offshoreaktivitet. Inn med drøssevis av kontorer, barnehage og 240 boliger.

Publisert: Publisert:

Illustrasjon: Ramp/Byfjordparken AS/Dimensjon Rådgivning AS. Foto: Illustrasjon: Ramp/Byfjordparken AS/Dimensjon Rådgivning AS.

  • Geir Søndeland
    Journalist
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Kommunalstyret for byutvikling (KBU) behandler i torsdagens møte planer om et bolig— og næringsområde med 1700 arbeidsplasser og inntil 240 boenheter.

Kalhammarvigå i Tasta bydel blir et kombinert bolig- og næringsområde med hovedvekt på kontorarbeidsplasser.

Ifølge GMC Eiendom er det planer om 56.000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer fordelt på ni bygninger.

Boligstørrelsen blir fra 40 til 150 kvadratmeter fordelt på 11 blokker fra fem til sju etasjer.

Området skal inneholde promenade langs sjøen, offentlig kai- og bryggeplass, sammenhengende grøntområder, sykkel- og gangstier, barnehage og spesielt tilrettelagte områder for sykkelparkering på taket av to næringsbygg.

Mot øst grenser området til Stavanger Offshore Tekniske Skole, mens det mot vest og nord ligger boligområder. Dusavikveien avgrenser området mot vest og sør.

Offshoreaktivitet

Boligblokkene er fra seks til sju etasjer, og utnyttelsesgraden ligger over kommuneplanens retningslinjer. Det er også lagt inn en ny barnehage i planene.

Dagens hovedaktør i området er GMC. Bedriften tilbyr blant annet 24 timers service for supplyskip og andre offshorerelaterte fartøy og installasjoner. Denne døgnbaserte aktiviteten har de vurdert at ikke er forenlig med beliggenheten relativt tett på boligområder. Dette, sammen med behovet for en fornyelse av bygningsmassen generelt, er bakgrunnen for at dette planforslaget fremmes nå, ifølge Stavanger kommune.

Illustrasjon: Ramp/Byfjordparken AS/Dimensjon Rådgivning AS. Foto: Illustrasjon: Ramp/Byfjordparken AS/Dimensjon Rådgivning AS.

— 1700 arbeidsplasser i randsonen av Stavanger sentrum innebærer en utvidelse av byen. Vi får også 240 boenheter og 15.000 kvadratmeter næringsbygg, sier KBU-nestleder Kristen Høyer Mathiassen.

- Etterspurt

— Dette er etterspurt i lang tid. Slik får vi mer boliger og næring nær i bykjernen, sier Høyer Mathiassen.

Det er Ramp og Dimensjon Rådgivning AS som på vegne av Byfjordparken AS (eid av GMC), har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Kalhammarvigå.

Møtestart for KBU torsdag er 16.00. Følg ekstern lenke til sakspapirene her

Enstemmig - ikke uten kritikk

Planene gikk enstemmig gjennom KBU.

Det var imidlertid en del kritiske bemerkninger. Dette gikk i hovedsak på topografi, lysforhold, frykt for for små leiligheter, samt et område som ikke er optimalt hva unge og barn angår.

Barnas representant, Svein Helland Sivertsen:

— Det er en del ting som jeg skulle ønsket være på plass. Det er en begeistring hos noen partier som jeg som barnas representant ikke kan dele. Det er en del kvaliteter som ikke fullt ut blir fulgt opp. Det er laget inn noen kompromisser, noen rekkefølgekrav, som det forsøkes ivaretatt. Prosessene er kommet så langt at det er vanskelig å få til noe nå. Jeg hører tydelig hva det politiske flertallet er bestemt om å gjøre. Men det er en del kvalitetsmessige ting knyttet til barn og unge som ikke er strålende, sa Sivertsen.

Eli Aga (H) forsvarte planene med at det er oppnådd mye til tross for problemer underveis. Et ønske har vært å legge aktivitetsarealer på takene, noe Fylkesmannen har protestert mot, ifølge Aga.

— Vi har blant annet sett i Hamburg hvordan dette kan egne seg, sa Aga, som viste til en barnehage på taket i den tyske byen.

Sivertsen protesterte mot takvisjonene.

— Fortetting er ønsket i Stavanger med tanke på boligsituasjonen. Men vi må unngå så langt som mulig å tilrettelegge for barn og lek på tak. Dette er ikke en veldig egnet løsning, og åpner ikke for lek for andre barn og unge enn dem som bor der, sier barnas representant.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

  2. Arbeidsulykke på Jærvegen

  3. Ryfast slo fire rekorder: – Helt nydelig i Ryfylke

  4. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

  5. Oransjeri: Sydenstemning hjemme i hagen

  6. Bodil suste rundt på fester og fløy privatfly i studietiden, men kjente større lykke da sønnen så et fint tre i Røldal

  1. Stavanger