• influensa.jpg

Influensaen er på frammarsj

Talet på rogalendingar som er smitta med svineinfluensa har auka jamt og trutt i løpet av februar. Denne veka har 17 pasientar vore innlagt på Stavanger Universitetssjukehus med influensa type A. 12 av desse har svineinfluensa.