• Rektor på Bryne skule, Elisabeth Aksnes, vant i 2008 Holmboeprisen, en pris for lærere som har utmerket seg på en positiv måte. Mandag skal hun treffe kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å diskutere hvordan de kan øke interessen rundt matematikk og realfag. Jens Bessesen

Realfagshelt til kunnskapsministeren

Elisabeth Aksnes, rektor på Bryne skule, er én av omtrent 20 realfagshelter som er invitert til idédugnad med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Målet er å øke interessen rundt realfag blant barn og unge.