Tavlen onsdag

Utvalg for levekår har møte onsdag i kantinen i Sentrum helse og sosialsenter. Fra sakslisten: Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere i Sandnes, oppnevning av husråd Nodhagen, søknader om utvidelse av den alminnelige skjenketiden, Team Karting Gokarten A.s skjenkebevilling til sluttede selskaper og uteservering på Lura Bistro. Dokumentene som følger sakene ligger til ettersyn i politisk sekretariat i rådhuset. Møtet er åpent.