Naturvernprotest mot Lyseløypa

Botanisk Forening slutter seg til kritikken av den planlagte Lyseløypa over Riskalandet. Planter, dyr og fugler trekkes fram av kraftlinje— motstanderne.