Gjentatte Storåna-utslipp til besvær

Nok en gang har olje flytt ut i Storåna i Sandnes. Vanskelig å komme til livs, sier kommunen.