Legen dro til havs

Nye folk flyttet i februar inn på to av Jærens mest særpregede eiendommer. Til et liv på landet i et nytt årtusen. Aftenbladets Safari-patrulje banket på.