Menighet trår over grensen

På grensen ligger husene i Gjesdal og Sandnes tett nok til å kaste skygge på hverandre. Kirken ønsker samarbeid på tvers i Bærland og Figgjo-området.