Purrer på sikring av Kvineshei-tunnel

Brannsjef Olav Gjermund Egenes i Kvinesdal frykter at liv kan gå tapt ved togbrann i den ni km lange Kvinesheitunnelen. Siden brannsjefen stod fram i tunnelåpningen i Aftenbladet 23. juni i fjor, har han purret på branndokumentasjon og beredskapsplaner. – Det eneste vi har fått fra Jernbaneverket, er en liste over hva som finnes av planer. Inneholdet kjenner vi ikke, fortviler Egenes.