• SVs Heidi Bjerga og Jan Refsnes ønsker begge svømmeanlegg på Iglemyr, men bare Refsnes stemte for å en tydelig binding av området til idrettsformål. Pål Christensen

- Utelukker ikke svømmeanlegg

Kenny Rettore fikk bare med seg 13 av sine egne kolleger i Høyre og Jan Refsnes fra SV da han ville fastslå at alt arealet på Iglemyr idrettsanlegg skal brukes til idrett generelt og svømmeanlegg spesielt.