Snikbyggere skal kartlegges likevel

Nytt fokus på ulovlige hyttebygg i Sandnes: Flere årsverk skal avsettes til å granske strandsonen systematisk .