Tilbake til nynorsk før skolestart

Nynorsktilhengerne er glad for at seksåringene likevel får nynorsk på Sviland skole fra høsten av. Bokmålsfolket er avventende.