112 kroner for kalven

112 kroner fekk mjølkebonde Per Gård på Talgje i Finnøy da han nyleg selte ein kalv på 72 kilo til slakteriet Fatland Jæren AS.