SiR-sykefravær like høyt

Sykefraværet ved Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR) var for 1999 på 6.1 prosent. Det går fram av SiRs årsrapport. Sykefraværet ved SiR holder seg dermed like høyt som foregående år.