• Rammes av streik: Tastaveden ungdomsskole er en av de ti ungdomsskolene i Stavanger hvor lærerne streiker fra skolestart av. Fredrik Refvem

Lærerstreiken trappes opp, men barneskolene skånes

Lærerne ved 15 ungdomsskoler og 7 videregående skoler i Stavanger og Sandnes blir tatt ut i streik fra skolestart av.