• Skuleskyss på Helgøy. Nora Helgøy (t.v.), Madelen Nordpoll, Malene Arnesen, Kristoffer Helgøy, Torben Skorge og Emilie Arnesen har funne sin plass i tilhengaren til Kristen Helgøy. Jonas Haarr Friestad

Status Ryfylke

På Heng har folketalet minka frå 15 til tre på 20 år, på Helgøy har det auka frå 6 til 36. Ytterpunkta er store i småsamfunna i Ryfylke.