Sjokk-rapport feilsendt

Tilsynsrapporten som slår fast at fleire sjukeheimar i Stavangervert drivne ulovleg, vart sendt til feil adresse.