Birgitte-avgjørelse kommer neste år

I løpet av neste år kan menneskerettighets-domstolen i Strasbourgha tatt en avgjørelse i Birgitte-saken.