Q-melk og Tine kommer likt ut

Melka fra Jæren Gardsmeieri og søstermeieriet i Gausdal er like god som Tine-melka, mener forbrukerne.