Sykepleierne kan gå til streik

30.000 sykepleiere har ikke fått klarhet i avtaleverket sitt nårstaten om en drøy uke overtar arbeidsgiveransvaret for dem.