Bjergsted-planene til høring

Med rådmann Ole Hetlands velsignelse skal Bjergsted-visjonen nå rulle gjennom de politiske organer i Stavanger kommune.