S.A.T.S Sandnes

Pris: Innmelding kr. 800 (ordinær) og 300 (student) Per måned med ett års binding: ordinær 395, student 385 Klippekort med 10 klipp: 900 Drop in: 100 (prisene gjelder for alle S.A.T.S-sentre)