Damelaget i fare

Ulf-Sandnes sitt damelag rykker ned i 2. divisjon neste sesong. Framtiden for laget er usikker.