• Fleire er kritiske til reiselivsplanane på Obrestad.

Motsegn mot Obrestad-hotell

Fylkesmannen fremmar motsegn mot planane for hotell på Obrestad. Også andre er kritiske.