Ikke aktsom nok?

En bilfører fra Time er mistenkt for å ikke ha vært aktsom nok da to biler kolliderte på Njærheim i Hå midt på dagen i går.