• Inger Christensen

- 20 000 er et godt tall

Inger Christensen var næringssjef i Dalane og den som jobbet med kommunesammenslåing før det skar seg mellom kommunene i 2009.