• Oppvekststyret er opptatt av at det skal være god kvalitet i alle Stavangers barnehager. Dette bildet ble tatt i Krabat barnehage i april i fjor. Fremst ser du Siv Mobæk med Eyolf, bak Signe Eldøy med Edle. Rune Vandvik

Styrker barnehagene og barnehagesjefen

For å heve kvaliteten i Stavangerbarnehagen, skal både barnehagesjefen og styrerne få økt støtte. Det vedtok oppvekststyret onsdag kveld. 4,5 millioner kroner skal brukes på dette pr. år fram til 2017.