• Et stort flertall i Stavanger formannskap inkludert Høyre reserverte seg mot forslaget om reservasjonsrett. Dette bildet er fra 8. mars toget i Stavanger i år. Fredrik Refvem

Blå Stavanger sier nei til Høie og reservasjonsretten

Høyrestyrte Stavanger sier ja til regjeringens forslag om å slippe til flere private skoler, men nei til det omstridte forslaget om reservasjonsrett.