Video: Animasjon om mulig hendelsesforløpet i Tina-saken