– Idretts­laga må ikkje ha det stren­gare enn kommer­sielle trenings­senter

Dei fire ordførarane på Nord-Jæren meiner det er uheldig at kommersielle treningssenter får halde ope medan idrettslaga berre får tilby trening for barn og unge. F.v.: Tom Henning Slethei, Stanley Wirak, Kari Nessa Nordtun og Jarle Bø.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommunar reagerer på at idrettslag og treningssenter blir behandla ulikt i koronareglane. Innan onsdag skal regjeringa ta stilling til om dagens strenge reglar blir vidareført.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement