Selger 10 hytter til 10 millioner i lagune med middelalderskip

Basthabn er en klassisk jernalderhavn, ifølge Arkeologisk museum. Lagunen er cirka 200 meter lang, 70 meter bred og med en innseiling som ikke er bredere enn 20 meter. Ifølge Arkeologisk museum ligger det en gravrøys på neset i innseilingen og en røys på en høyde innerst i lagunen. Innerst i vågen ligger det rester etter et middels stort fartøy fra 1200-tallet. Foto: Basthabn

To brødre står bak 10 hytter spesielt tilrettelagt for bedriftseiere, som får tilgang til 10 leiligheter, egen båtplass, businessenter, gjestebrygge og opplags- og aktivitetssenter.

Les hele saken med abonnement