• Sara Tjemsland (ungdomskoordinator i Klepp), Hå-ordfører Jonas Skrettingland, konduktørleder Siri Egeli, Dag Brekkan (markeds- og kommunikasjonsjef i NSB Sør), politioverbetjent Arild Oftedal, konduktørleder Ole Andreas Skårland, Tom Falkeid (SLT-koordinator i Time) og Amund Kjelland (driftssjef i NSB Sør) var godt fornøyde med torsdagens møte. Cornelius Munkvik
    Galleri

Slik skal festen på toget stanses

Vektere på utsatte togavganger kan bli løsningen for å få bukt med fyll og bråk på Jærbanen, men først vil NSB, i tett samarbeid med kommuner og politi, forsøke noe annet.