• Edith Irene Kristensen er en av mange som frivillig plukker plast og annet søppel. Hun dekker en fast strekning fra Ogna mot Brusand. Pål Christensen

Strendene kan få fast søppelbil

Fordi folk rydder strendene som aldri før, er det nå behov for en egen søppelsjef og et nytt apparat på land. I dag, onsdag, kom også noe av pengene som en gave på konferansen til Fredrik Hermansens minnefond.