• Stavanger kommune brukte 77,7 millioner på kjøp av private tjenester innenfor rus, psykiatri og utviklingshemming på tre år. Pål Christensen

Stavanger bruker mer på kjøp av private tjenester

En ny rapport viser at Stavanger og Oslo bruker mer penger på kjøp av private levekårstjenester enn resten av de fem største byene i Norge.