• Zouq-eier Rizwan Rafiq tror mange av de litt mindre familiebedriftene vil få problemer med å overleve dersom Pedersgata blir stengt for biltrafikk og gjort om til gågate. Jarle Aasland

Restaurant-eierne er skeptiske til «nye Pedersgata»

Har du kjørt til Pedersgata for å kjøpe take away? Det kan snart bli mer tungvint. I løpet av året blir gata enveiskjørt, og etter hvert kan den bli gågate.