• To Ap–topper med ulikt syn på Bymiljøpakken, Kari Nessa Nordtun i Stavanger og Stanley Wirak i Sandnes. Jarle Aasland
    Galleri

Sandnes står alene om sitt bomvedtak

Frp greier ikke å samle tilstrekkelig støtte for et ekstraordinært møte i Stavanger bystyre om bomringene. Stavanger Ap vil ikke støtte noen utsettelse av Bymiljøpakken nå, selv om partifellene i Sandnes ønsker det.