Hønsesykdom påvist i landets største rugeri

Fredag ble 4500 høns slaktet og destruert etter at Mattilsynetpåviste den smittsomme hønsesykdommen ART i landets største rugerii Time.