Roaldsøy slåss for friområde

Øyfolket vil slåss for den gjenværende kommunale strand-linjen. Kommunen foreslår å selge den til boligutbygging, for å kunne finansiere konserthuset.