Egen sykdom ble til «Syke dager»

Kafevert Terje Vallestad var utbrent og praktisk talt ute av drift i halvannet år. Det inspirerte til konferansen «Syke dager».