Kano veltet i Lutsi

Tre personer falt i vannet, da kanoen deres veltet om lag 200 meter fra land, under tur på Lutsivassdraget i formiddag.