Ung forskar for ein dag

Knallgass oppstår, flytande nitrogen legg seg som eit mystisk røykteppe over bord og benker medan elevane kan studera sine eigne innstøypte DNA.