Sikkerhetsfolket viser ingen nåde

Det er passasjerens plikt å sjekke at de bare tar med seg lovlige gjenstander på flytur. Beslaglagte gjenstander blir vanligvis ødelagt.