Jærkylling blir stolt hane

Jærkylling AS på Nærbø vil øke bemanningen fra rundt 70 til 80 med— arbeidere og doble kyllingsalget til ICA Norge i løpet av 2005.