- Statoil glemmer oss som bygde Statfjord-feltet

Pensjonister og trygdede fra Statfjord-feltet syns de burde ha vært invitert til feiringenav 25 års drift av nasjonens største pengemaskin.