Rådmannen for full Jørpelands-utbygging

Rådmannen i Strand støtter Stålverket og Lyse i kampen om Jørpelandselva.